Geodezja

I.Usługi geodezyjne świadczone przez naszą firmę:

* sporządzanie map do celów projektowych

* pomiary realizacyjne

* tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu

* pomiary inwentaryzacyjne

* pomiary wysokościowe

* pomiary pionowości obiektów

* wnowienia znaków granicznych

* rozraniczenia nieruchomości

* podziały nieruchomości

* mapy do celów prawnych

* obsługa inwestycji

* pozostałe prace zlecone przez klientów

Specjalizujemy się w przygotowaniu terenowo-prawnym inwestycji:

* ustalanie stanu prawnego nieruchomości

* dokumenty do celów prawnych

* uzgodnienia branżowe, zapewnienia dostaw mdiów, decyzje o warunkach zabudowy

Prace wykonujemy przy pomocy nowoczesnych techni satelitarnych  oraz metodami klasycznymi.

© R. Wojciechowicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.