• Informujemy, że administratorem pozyskiwanych na podstawie zgody danych osobowych będzie BKP Geodex – Krzysztof Pczycki , NIP  646-002-20-06  ; 43-100 Tychy Al. Jana Pawła II 10 ; e-mail: bkp@bkp.pl
  • Dane zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych ).
  • Dane osobowe zbierane są w celu kontaktu i udzielenia informacji o ofercie w ramach usług świadczonych przez administratora tj. usług geodezyjnych i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
    Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Kontakt z administratorem możliwy jest w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail: bkp@bkp.pl
  • Dane przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu, który wymaga przetwarzania danych.
  • Państwa dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom,  w tym nie są udostępniane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  • Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
  • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.