Kontakt

"BKP GEODEX"
Al. Jana Pawła II 10
43-100 Tychy
tel/fax: 32 780 23 32

bkp@bkp.pl

inż. Bożena Pczycka 
  tel. 501-450-891
     inż. Krzysztof Pczycki
       tel. 501-050-167

 

 

Formularz kontaktowy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) przez „BKP Geodex – Krzysztof Pczycki ,który jest Administratorem Danych, zgodnie z polityką prywatności firmy.
Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania ich usunięcia, jak również prawie do wycofania zgody w każdym czasie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z polityką prywatności firmy.
© R. Wojciechowicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.